สั่งซื้อสินค้าตามขั้นตอนดังนี้

1. สั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถแจ้งสั่งซื้อสินค้าทาง โทรศัพท์, Line, Messenger หรือ ใช้แบบฟอร์มข้างล่าง วิธีใดวิธีหนึ่งตามความสะดวก โดยระบุสินค้า, จำนวน, ชื่อและที่อยู่ในการจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เมื่อทางเราได้รับแจ้งสั่งซื้อสินค้าจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งยอดค่าสินค้าและค่าจัดส่ง ก่อนที่ท่านจะทำการชำระค่าเงิน

* (ข้อมูลที่ต้องใส่)

2. ชำระเงิน

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถชำระค่าเงินโดยโอนผ่านธนาคารมายัง

3. แจ้งโอนเงิน

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งโอนเงินทาง โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ หรือ ใช้แบบฟอร์มข้างล่าง วิธีใดวิธีหนึ่งตามความสะดวก โดยระบุ ชื่อ ธนาคารที่โอนเงินเข้า วันและเวลาที่โอน กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย

* (ข้อมูลที่ต้องใส่)


:

4. การจัดส่งสินค้า

เมื่อทางเราได้รับ แจ้งการโอนเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านด้วยบริการจัดส่งของ Kerry Express หรือ Flash Express ซึ่งอัตราค่าจัดส่งจะอยู่ระหว่าง 50-200 บาท

ท่านจะได้รับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 1 สัปดาห์ เป็นอย่างช้า หากอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับไม่เกิน 3 วันทำการ